loader image

G4S Україна

G4S Україна

G4S — Охоронна компанія №1 у світі.

G4S Ukraine отримала нагороду Ukrainian Business Award 2022, як яскравий приклад досконалості послуг, надійності, прозорості та відповідності на ринку безпеки України.

G4S Україна є офіційною філією G4S, компанії Allied Universal – світового лідера рішень у галузі безпеки.  G4S-AUS із штатом 800 000 професіоналів із безпеки працює у 80 країнах із річним обсягом понад 18 мільярдів доларів США.

Компанія почала свою історію в світі з 1902 року, в Україні з 1992 року. G4S Україна – єдина міжнародна охоронна компанія, що працює в Україні.

 G4S Ukraine протягом багатьох років демонструє на українському ринку безпеки дуже високу якість усіх послуг G4S, відомих у всьому світі.

G4S Ukraine навіть у воєнний час забезпечує:

 • Фізична Охорона та Інтегровані Рішення Безпеки для бізнес-центрів, посольств, іноземних та міжнародних місій, офісних будівель, заводів, фабрик, складів, приватних приміщень тощо;
 • Охоронний Супровід цінних вантажів, вантажів  при перевезенні (Cargo-in-Move) – компанія має одну з провідних позицій на цьому ринку в країні;
 • VIP-безпека для всіх рівнів: охоронці, трансфери з аеропорту, броньовані автомобілі, охоронний супровід, тощо.
 • Продукція AMAG Security Systems – від простих рішень до найдосконаліших в світі;
 • Оцінка Ризиків Клієнта,
 • Консалтинг з Питань Безпеки, тощо.

G4S Україна офіційно працевлаштовує 100% персоналу, сплачує всі податки та збори відповідно до законодавства України.

100% відповідність законодавству, прозорість і надійність G4S Ukraine добре відомі в Україні та за кордоном. Тому не дивно, чому всі Клієнти G4S Ukraine – авторитетні міжнародні компанії. Ми відкриті до співробітництва з усіма, хто потребує надійної охорони.

Операції G4S Україна застраховані G4S Global Insurance.  Це означає, що навіть у разі збитків, спричинених неправильно наданими послугами, Страхова компенсує Клієнту до 5 мільйонів доларів США.  Але за 30 років історії G4S Україна таких випадків не було: сервіс завжди був відмінним.

 Також нагороджений особистими нагородами UBA 2022 співробітники G4S Ukraine:

— Юрій Козленко – представник у країні та генеральний директор,

— Ірина Веркасова – головний бухгалтер,

— Сергій Ленько – операційний директор,

— Олександр Сендецький – регіональний менеджер (Харків).

 Ukrainian Business Award бажає G4S Ukraine подальших успіхів та нових нагород!


Ukrainian Business Award 2022 – G4S Ukraine


G4S Ukraine got Ukrainian Business Award 2022 being a bright example of the service excellence, reliability, transparency, and compliance in the Security Market of Ukraine. G4S Ukraine is an official branch of G4S, an Allied Universal Company — The World Leader of Security Solutions. G4S-AUS with personnel of 800 000 security professionals operates in 80 countries, with annual volumes over USD18 Billion.


Company began its history in the world since 1902, in Ukraine since 1992. G4S Ukraine is the only International Security Company operating in Ukraine.


G4S Ukraine within many years demonstrates in the Ukrainian Security Market very high G4S quality of all services, famous all over the world.


G4S Ukraine provides, even in war time:

 • Manned Guarding and Integrated Security Solutions for Office Buildings, Business Centers, Embassies, Foreign and International Missions, Plants, Factories, Warehouses, Private Accommodations etc.,
 • Security Escorts for valuable сargo, Сargo-in-Move – G4S UA has one of leading positions in the Country,
 • VIP Security for all levels: Bodyguards, Airport Transfers, Armored Vehicles and Security Escorts etc.
 • AMAG Security Systems products – from simple solutions to most complex in the world,
 • Risk Assessment,
 • Security Consulting etc.

G4S Ukraine officially employs 100% of its personnel, pays all taxes and duties according to Ukrainian Legislation.


100% Compliance, Transparency and Reliability of G4S Ukraine are well known in the Ukraine. Therefore, it is not surprising that all Clients of G4S Ukraine are Reputable International Companies. We are open for cooperation with everyone who needs reliable security partner. G4S Ukraine operations are covered by G4S Global Insurance. It means that even in case of losses caused by incorrect services provided, Insurance will compensate the Client up to USD 5 Mil. But within 30 years of G4S Ukraine history there were no such cases: service always was excellent.

Also awarded with Individual UBA Awards 2022 G4S Ukraine employee:
Yuriy Kozlenko – Country Manager & Managing Director,
Irina Verkasova – Chief Accountant,
Sergey Lenko – Operations Director,
Alexander Sendetskiy – Regional Manager (Kharkiv).


Ukrainian Business Award wishes G4S Ukraine more successes and more awards ahead!